Concrete
Repair System

ระบบงานซ่อมแซมและปรับปรุงโครงสร้าง โดยครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานซ่อมแซมโครงสร้าง ตรวจสอบและแก้ไขรอยแตกร้าว รอยแตกบิ่น รูพรุนคอนกรีต ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Epoxy injection

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมขึ้นจากวัสดุที่มีความหนืดต่ำ สามารถใช้ในการซ่อมแซมรอยแตกร้าว ขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติในการยึดเกาะคอนกรีตและเหล็ก โดยจะแทรกตัวไปในช่องว่าง ของรอยแตกร้าว เมื่อแข็งตัวจะให้ค่า Compressive Strength สูง ไม่หดตัว เหมาะสำหรับใช้กับ งานโครงสร้าง เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้าง

Polyurethane injection

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการซ่อมแซมรอยรั่วเพื่อหยุดการรั่วซึมของโครงสร้างชั้นใต้ดิน บ่อเก็บน้ำ สระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถทำการซ่อมโดยไม่ต้องเอาน้ำออก ด้วยการนำตัวผลิตภัณฑ์ ใช้คู่ไปกับเครื่องฉีดแรงดันสูง ในการฉีดน้ำยาเข้าไปยังรอยแตกร้าวหรือบริเวณที่มีการรั่วซึม เมื่อวัสดุ โพลียูลีเทนสัมผัสน้ำ จะขยายตัวเป็นโฟมอัดแน่นบริเวณที่มีรอยแตกร้าวดังกล่าว
ทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้อีกต่อไป

Epoxy mortar / vinyl ester mortar

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบผิวคอนกรีต เพื่อปรับสภาพพื้นผิว มีส่วนผสม ที่ปราศจากตัวทำละลาย ประกอบด้วย Epoxy resin และทรายคัดพิเศษ โดยสามารถรับน้ำหนักได้สูง, ทนต่อสารเคมี และยังสามารถเคลือบทับด้วยสี Epoxy เพื่อความสวยงาม เหมาะกับงานพื้นในโรงงานอุตสาหกรรม, พื้นอาคารทั่วไป เป็นต้น

Grouting

เป็นกระบวนการอัดฉีดปูนเหลวหรือสารผสม ลงในรอยแตกร้าว โดยซีเมนต์เกราต์ชนิดไม่หดตัว มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์มวลรวมละเอียด เมื่อผสมเพิ่มกับน้ำแล้วจะได้เป็นสารละลายเหลว โดยสามารถเพิ่มการยึดเหนี่ยวให้กับคอนกรีต ช่วยประสานรอยร้าวที่มีขนาดกว้าง ไปจนถึงการเติมช่องว่างภายนอกหรือใต้โครงสร้าง รวมถึงสามารถซ่อมรอยกระเทาะหรือรูพรุน แบบรวงผึ้งของคอนกรีตได้ ทั้งยังได้รับมาตรฐาน ASTM C1107 คือสามารถใช้กับบริเวณที่รับแรงกระแทก และพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เกิดการหดตัวขณะติดตั้ง เช่น ฐานรองรับโครงสร้างหรือเครื่องจักร เป็นต้น