Pre-Production

เราดูแลและหา Solution ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละธุรกิจแต่ละประเภท เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการ
และประเมินงบประมาณเบื้องต้นให้กับลูกค้าพร้อมออกแบบและจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจลูกค้า

Consultancy

WCS ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาตามความต้องการของลูกค้า โดยผ่านคำแนะนำจากทีมวิศวกรที่ร่วมวางแผนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม พร้อมออกแบบ ประเมินแนวทางการทำงานและงบประมาณเบื้องต้นให้แก่ลูกค้า

Site Survey

เพื่อให้รับรู้ความต้องการ และปัญหาของลูกค้าอย่างแท้จริง WCS จึงดำเนินการขออนุญาตเพื่อเข้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่หน้างาน โดยทำการวิเคราะห์และประเมินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบต่อไป

Design & Planning

เราดำเนินการวิเคราะห์ถึงวัตถุประสงค์และข้อกำหนด หรือปัญหาของลูกค้าในทุกๆ ด้าน ก่อนทำการออกแบบภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรมและความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านความปลอดภัย คุณภาพ แผนงาน และงบประมาณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Procurement

WCS คัดสรรและจัดหาสินค้าคุณภาพจากกลุ่มผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้าเข้าถึงได้ พร้อมทั้งยังต้องมีความคุ้มค่าสามารถแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

Production

ดำเนินการติดตั้งและควบคุมโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการในทุกๆขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัย

Installation

ติดตั้งอย่างมืออาชีพด้วยทีมงานคุณภาพที่ประกอบไปด้วยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมช่างผู้ผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติงานมาแล้วเป็นอย่างดีในทุกๆ ขั้นตอน ที่สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จในทุกโครงการ

Quality Control

WCS มีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และผ่านการอบรมตามมาตรฐานสากล NACE หรือ SSPC คอยตรวจสอบและควบคุมในทุกขั้นตอนการทำงาน และมั่นใจด้วยระบบการรายงานการตรวจสอบคุณภาพในทุกๆขั้นตอน ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน และสามารถสอบกลับได้

Health and Safety
Management System

ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงาน เรามีความห่วงใย ใส่ใจ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เราใส่ใจกับการทำงานที่ปลอดภัยในทุกรายละเอียดขั้นตอนและนำมาใช้เป็นวิธีปฏิบัติปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับทุกคนในองค์กร ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตและดำเนินไปได้อย่างราบรื่น จึงทำให้เราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานด้วยความปลอดภัยส่วนบุคคล และความปลอดภัยในการทำงานตามมาตราฐานสากล/p>

Post-Production

หลังจากการดำเนินการ เรามีบริการรับประกันและบำรุงรักษาตามระยะเวลา พร้อมกันนั้นยังมีบริการหลังการขายที่พร้อมช่วยเหลือลูกค้าตลอดเวลา

Warranty

WCS มอบการบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบแทนลูกค้าของเรา โดยบริษัทได้จัดให้บริการตรวจเช็ค พร้อมซ่อมบำรุงระบบป้องกันพื้นผิวในเชิงวิศวกรรมตลอดอายุสัญญาภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดำเนินการโดยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

After sales service

เพื่อให้การดูแลลูกค้าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น WCS จึงทำการติดต่อกับทางลูกค้าเพื่อสอบถามความพึงพอใจและติดตามผลงานอยู่เป็นระยะ

Maintenance

เราให้บริการการซ่อมที่รวดเร็ว พร้อมทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญในการซ่อมบำรุงที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที